EOTAS

Wij zijn een organisatie met een vierkoppig bestuur met als doel het ondersteunen van het onderwijs aan dove kinderen in Dodoma Tanzania. Een van onze bestuursleden - Robin van Donkersgoed - is regelmatig voor langere periodes in Tanzania om een handje te helpen met de organisatie en het management van de school.

De afgelopen jaren heeft zowel EOTAS als de school veel klappen moeten vangen, maar op dit moment waait de wind de goede richting uit en zijn zowel wij als de school fris het nieuwe jaar 2011 ingegaan.

De school bloeit als nooit tevoren dankzij de inspanning van vele vrijwilligers, VSO logopedisten, donateurs, onze locale zusterorganisatie EOTAS Tanzania (NGO) en de inzet van DCT.

Laatste nieuwtjes

Logopedist Renée Kwakkel uit Amsterdam heeft ruim anderhalf jaar voor ons in Dodoma gewerkt. Renée had de moeilijke taak om Saskia Tien op te volgen. Dat heeft ze voortreffelijk en bewonderenswaardig gedaan. Renée heeft heel veel bereikt en vanuit het ontwikkelings gerichte denken vele kinderen geholpen met communiceren.

Vanaf 31 januari zal ze gedurende twee weken de nieuwe VSO logopedist Chloë Eelen inwerken. Chloë komt uit Antwerpen en zal voor twee jaar op de school in Tanzania werken. We wensen Chloë veel succes en danken Renée voor al haar bijdragen. Renée je was een enorme aanwinst voor de kinderen en je bracht kennis en ook heel veel plezier! Meer over Chloë is te lezen op haar weblog  http://chloe-eelen.blogspot.com/

Formeel heeft EOTAS de school aan de grote organisatie DCT (Anglicaanse Kerk) overgedragen. Deze organisatie heeft meerdere scholen (zowel basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) en instellingen/ projecten in het hele land onder haar hoede. Op die manier staat de school veel steviger op de kaart in Tanzania en is de school minder kwetsbaar dan voorheen. EOTAS blijft als organisatie ondersteunen met kennis en financiën.

Namens de ouders en zus van Saskia:

Mungu Akipenda

 

 

Op 6 april 2009 schrijft Saskia het verhaal “Even slikken”, niet beseffend dat het haar laatste zal zijn. Bijna twee jaar lang heeft ze ons tweemaandelijks vermaakt, verrast met prachtige, aangrijpende verhalen over de meest simpele, basale onderwerpen van het leven in Tanzania. Even slikken: ‘Ik ben dan niet religieus opgevoed, maar ben hier spiritueler dan ooit geworden. Je moet hier wel ergens in geloven, anders is het leven heel leeg. De meest bekende uitspraak is hier dan ook: “Mungu Akipenda”, “If God wishes”. Natuurlijk heb je een hoop dingen in eigen hand, maar ik geloof in deze uitspraak, met heel mijn ziel.’

 

   

Het is even slikken, als je moet “inbreken” in haar weblogboek, om iets af te maken wat nooit voltooid zal worden. Haar eerste reisverhaal is tevens haar laatste, en zelfs dat kan ze zelf niet afronden.

 

Op 30 april 2009 komt er een einde aan Saskia’s fysiek bestaan. Ongeloof, verbijstering, verslagenheid, woede en intens verdriet overvallen ons en vele, vele anderen: vrienden, collega’s, maar vooral haar kinderen. Zij nemen afscheid van Saskia op 2 mei tijdens een prachtige uitvaart in Dodoma. Daarna vertrekt Sas naar Dar Es Salaam. Door de hulp, inzet en bereidwilligheid van een ieder in haar omgeving , vliegt Saskia nog onverwacht snel met Swiss Air, via Zürich naar Amsterdam. Op 7 mei is ze thuis, terug bij ons.

Op 9 mei 2009 hebben we in besloten kring, maar desondanks met tientallen dierbaren, afscheid genomen van Saskia tijdens een prachtige uitvaartdienst. We hebben haar definitief los moeten laten. Haar lichaam is heengegaan, maar haar ziel, geest, gedachtegoed en boodschap zal altijd blijven voortleven. Ze heeft een rijkdom achtergelaten. Het is even slikken.

 

Nu de eerste shock, roes is verdwenen moet een ieder op zijn eigen wijze door met het leven. Wij hebben zoveel steun, hulp en reacties ontvangen op velerlei manieren en in zo’n grote getale dat het voor ons ondoenlijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. We willen ook geen onderscheid maken en daarom geen namen noemen, maar we zijn diep geraakt door zoveel medeleven. We beseffen dat Saskia bijzonder was, veel harten heeft gestolen, veel goeds heeft gedaan. Ze zal altijd blijven leven, Mungu Akipenda. Het is even slikken.

 

Nogmaals iedereen hartelijk bedankt, speciaal……………

 

We verzoeken u beleefd geen reacties meer te plaatsen op dit weblogboek.

 

De familie,      Jan & Susanne

                        Carla & Maarten

                        Sonja & Bert

 

Afscheid nemen van Saskia

Saskia's afscheid heeft inmiddels (op zaterdag 9 mei 2009) plaatsgevonden.

Reacties

Nieuwe reacties kunnen niet meer geplaatst worden. Wij danken iedereen voor alle hartverwarmende reacties.

EOTAS